Cymraeg

BWYDLEN CAFFI’R CHWAREL

Caffi llysieuol sy’n defnyddio cymaint o gynnyrch organig, tymhorol, masnach deg,
a lleol â phosib.

Rydym yn defnyddio deunydd pacio bioddiraddadwy,
sydd wedi ei ailgylchu.

Archebwch wrth y cownter
os gwelwch yn dda

RHAI O’N CYFLENWYR

Suma Wholefoods Co-operative

Mintons Good Foods o Landrindod

Blodyn Aur Olew Hadau Rêp Ynys Môn

Fflapjacs a 9bar Wholebake

Menyn Organig Calon Wen

Caws cheddar Colliers

Mêl lleol

Clams Cakes

Siytni Cymreig

Diodydd llaeth organig Daioni

Diodydd Wild Boar Organic o Gaerffili

Wyau Maes Sheriff’s Wood o’r Drenewydd

Llaeth o Sir Gaerfyrddin gydag ôl troed carbon isel

Rydym yn gwneud ein coffi gyda ffa coffi masnach deg wedi eu
tyfu gan lwyth Ashaninka o Beriw, wedi eu mewnforio i Gymru
gan Dilwyn Jenkins, awudr teithio ac anthropolegwr lleol.

Popty Talerddig sy’n cyflenwi ein bara cyflawn, ac rydym yn
gwneud ein rholiau gan ddefnyddio blawd Doves. Rydym hefyd
yn defnyddio blawd organig o Felin Ganol Llanrhystud.

Mae’n holl ddeunydd bwyta allan wedi ei wneud o ddeunydd wedi ei ailgylchu, mae’n hollol ddiraddadwy ac weithiau gellir ei gompostio.

FFEFRYNNAU CAFFI’R CHWAREL
(Gweler y bwrdd du hefyd am brydau arbennig y dydd)
Rydym yn hapus i weini plateidiau bach i blant hefyd ble mae’n bosib

Cawl y dydd £3.40
Cawl gyda rhôl £4.55

Caws gafr cynnes gyda bara olewydd, dip balsamig ac olew olewydd, wedi’i weini gyda salad gwyrdd £6.40

Pastai ffa a llysiau cyflawn fegan £2.25
gyda salad cymysg £6.70

Sleisen o Bitsa cartref £3.00
gyda salad cymysg £7.45

Bara pitta cyflawn gyda ffalaffelau ffacbys, hwmws ac olifau wedi’i weini â salad gwyrdd £6.40

Bowlen o chilli gyda nachos, caws, iogwrt wedi’i suro
a salad gwyrdd £7.45

Tost cyflawn gyda hwmws a salad gwyrdd £2.85

Bowlenni Salad
Salad cymysg bach £4.45
Salad cymysg mawr £5.80

Pwdin
Crymbl ffrwythau gyda hufen, cwstard neu iogwrt £3.95
Treiffl ffrwythau ffresh £3.75
Tybiau hufen iâ organig ‘Wild Fig’ £2.35

HEFYD dewis o gacennau cartref wedi eu gwneud yn lleol.

BYRGYRS CAFFI’R CHWAREL

Gweinir mewn rhôl gartref hadau sesame gyda thomato, letus a nionyn, colslo a chreision

Byrgyr Llysieuol £5.20
gyda sôs coch organig a
mayonnaise di-wy

Bygryr Mawr Mach £5.70
gyda chaws aeddfed Cymreig,
sôs coch a mayonnaise di-wy

Byrgyr Delhi £5.99
gyda phicl brinjal sbeislyd,
siytni mango a mayonnaise di-wy

Byrgyr Delhi Mawr £6.50
gyda chaws aeddfed Cymreig,
mayonnaise di-wy, picl brinjal
sbeislyd a siytni mango

Brecwast
gweinir tan 12pm

Muesli ffrwythau a chnau organig gyda llaeth/llaeth soia £2.55
– Gyda ffrwythhau ffresh £3.55
– Gyda ffrwythau ffresh a iogwrt Cymreig £4.30

Tafell dew o dost cyflawn gyda:
Menyn Cymreig neu daeniad fegan £1.00
gyda menyn cnau mwnci, mêl Cymreig,
rhin burum, jam neu farmalêd lleol £1.70
– dwy dafell £2.70
Ffa bob organig Whole Earth ac un dafell o dost £2.00 – dwy dafell £3.00
Wyau maes lleol wedi’u sgramblo £2.00
 dwy dafell £3.00

Brechdan selsig lysieuol gyda sôs coch organig a nionod £3.50
Brecwast llysieuol £6.50

Cacen de gartref wedi’i thostio
– Menyn neu daeniad fegan £2.50
– gyda jam neu farmalêd £2.95

Croissant organig
– gyda menyn neu daeniad fegan £1.40
– gyda jam neu farmalêd £1.90
gyda wyau wedi’u sgramblo £2.85

Gallwn hefyd gynnig bara surdoes
organig neu ddi-glwten ar gais

DIODYDD
Mae’r holl ddiodydd yn organig ac yn fasnach deg ble’n bosib

DIODYDD POETH BACH MAWR
COFFI FFILTER £1.45 £1.70
AMERICANO £1.75 £2.10
CAPPUCINO £2.00 £2.50
LATTE £2.00 £2.50
ESPRESSO £1.75£2.10
COFFI PAROD 75c £1.00
MOCHA £2.50 £2.85

‘BARLEY CUP’ £1.70 £1.95
COFFI DANT Y LLEW £1.70 £1.95

SIOCLED POETH £2.30 £2.60

TE CWPAN MWG POT POT
I UN I DDAU
ARFEROL £1.00 £1.25 £1.50 £2.50
LLYSIEUOL £1.25 £1.50 £1.85 £2.85

AFAL POETH SBEISLYD £1.65 £2.00
CORIDAL SUNSUR POETH £1.65 £2.00

Mae gennym hefyd ddewis gwych o de llysieuol!

GWYDRAID O SUDD OREN/AFAL ORGANIG £2.00
GWYDRAID O SGWOSH AFAL 95c
GWYDRAID O LAETH 95c

…a llawer mwy o boteli diod yn yr oergell.

RHOLIAU A BRECHDANAU

Rhôl gyflawn gartref Caffi’r Chwarel neu frechdan gyda:

-menyn neu daeniad fegan £1.15

-un llenwad £3.25

Llenwadau:

> Cheddar aeddfed Cymreig,

> Caws colfran,

> Hwmws cartref,

> Wy maes efo mayonnaise

Gweinir gyda salad gwyrdd

Rhôl gyda Cheddar Cymreig a siytni Cymreig £4.25

Rhôl gyda hwmws a llysiau rhost £4.50

Rhôl gyda chaws gafr a llysiau rhost £4.50

Rhôl gyda chaws gafr cynnes a mêl £4.50

Rhôl gyda chaws gafr a jam chilli £4.50

TATWS POB

Taten wedi’i phobi yn y popty gyda:

– menyn neu daeniad fegan £2.50

– un llenwad £4.5-

– dau lenwad £5.50

Llenwadau:

> Cheddar aeddfed Cymreig,

> Caws colfran,

> Hwmws cartref,

> Wy maes efo mayonnaise

> Ffa pob

Gweinir gyda salad gwyrdd

Taten bob gyda chaws gafr cynnes a mêl £5.85

Taten bob gyda chilli, a iogwrt Cymreig wedi’i suro
a caws aeddfed Cymreig £7.45